Lazzo reklambyrå logotyp
Stor möjlighet till
ökat resande
med Lazzos koncept för provåkning

Stor möjlighet till
ökat resande
med Lazzos koncept för provåkning

Välj en region för se hur många nya möjliga resenärer det finns i din region!

Välj regionSVERIGE

Trafikbolag

23 st

Webbplats

www.svenskkollektivtrafik.se

Antal bilägare nära hållplats* (1/hushåll)

1 884 054

Antal provåkare:

15.6 %

Möjligt antal provåkare/kampanj

293 928 st

Potential:

3.1 %

Möjligt antal nya resenärer/kampanj

58 786 st

Värde: 3300 kr/resenär och år**

176 356 536 kr

*Boende inom 1 km från hållplats
**
En kund stannar i snitt 7,8 år

myLan

Trafikbolag:

myTrafikbolag

Webbplats

myWebbadress

Antal bilägare nära hållplats* (1/hushåll)

myAntalbilagare

Antal provåkare:

myProvakare

Möjligt antal provåkare/kampanj

myAntal

Potential:

myPotential

Möjligt antal nya resenärer/kampanj

myNyakunder

Värde: 3300 kr/resenär och år**

myVarde

Här börjar resan,
Vi följer dig hela vägen.

Här börjar resan,
Vi följer dig hela vägen.

Locka nya resenärer ➔

Vi vet hur kampanjer ska utformas för att locka nya resenärer.

Vårda och utveckla resenärer ➔

Att ta hand om trogna resenärer är en viktig del i att öka antalet resor.

Strategi för att nå tillväxtmål ➔

Ett ökat kollektivt resande kräver långsiktigt och hållbart arbete.

Våra case ➔

Läs och lär om hur vi ökat resandet för en rad aktörer inom svensk persontrafik.

Hur kan vi hjälpa dig? ➔

Vi lyssnar gärna till dina behov och diskuterar aktiviteter för ökat resande.

På spaning med Lazzo ➔

Vi bevakar vad som händer och bjuder på kunskap om kollektivtrafik.

På spaning med
Lazzo

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu