Region Örebro län tecknar avtal med Lazzo

– Samarbetet ska generera ökat hållbart resande

Lazzo har vunnit en upphandling från Region Örebro län. Det handlar om CRM-tjänster för ökat kollektivt resande.
– Det är ett spännande och viktigt uppdrag som vi ser fram emot att jobba med, säger Jan Brissman, VD för Lazzo AB

 

Lazzo är en strategisk reklambyrå som brinner för effektiv kommunikation som gör skillnad för sina kunder. Bolaget har fokus på kundens affärsmål vilket konkret innebär att insatser ska ge mätbara effekter, exempelvis i form av ökad försäljning till såväl nya som befintliga kunder samt varumärkeskännedom.

 

Ett av företagets affärsområde är Persontrafik och under snart 20 år har Lazzo samarbetat med en lång rad svenska kollektivtrafiksbolag, däribland Länstrafiken Örebro.

 

– Vi har haft ett väl fungerande samarbete genom åren, att Lazzo nu vinner upphandlingen innebär att vi kan jobba vidare strategiskt med CRM-tjänster och operativt med aktiviteter för att öka det kollektiva, hållbara resandet, säger Monica Ståhl, försäljningsstrateg på Länstrafiken Örebro.

 

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Länstrafiken Örebros kommunikation för att öka antalet resenärer och deras resande. Att Länstrafiken lägger fokus på att bygga upp långsiktiga processer och system för CRM-tjänster för att kunna kommunicera med både befintliga och nya resenärer och samtidigt arbeta aktivt för beteendeförändring som resulterar i att fler väljer resande med buss och tåg är ett uppdrag och en utmaning vi ser fram emot att anta, slutar Jan Brissman.

 

←   Tillbaka till alla nyheter

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu