Region Värmland tecknar avtal med Lazzo

säljdrivande kommunikation för fler kunder och fler köp

Lazzo har vunnit ytterligare en upphandling. Denna gång från Region Värmland. Det handlar om CRM-tjänster för ökat kollektivt resande.

– Det är ett spännande uppdrag där vi kommer arbeta från strategi till mätbara resultat, säger Jan Brissman, VD för Lazzo AB.

 

Lazzo är en strategisk reklambyrå som brinner för effektiv kommunikation som gör skillnad för sina kunder. Bolaget har fokus på kundens affärsmål vilket konkret innebär att insatser ska ge mätbara effekter, exempelvis i form av ökad försäljning till såväl nya som befintliga kunder samt varumärkeskännedom.

 

Ett av företagets affärsområde är Persontrafik och under snart 20 år har Lazzo samarbetat med en lång rad svenska kollektivtrafiksbolag, däribland Värmlandstrafik.

 

– Vi har haft ett väl fungerande samarbete genom åren, att Lazzo nu vinner upphandlingen innebär att vi kan jobba vidare strategiskt med CRM-tjänster och operativt med aktiviteter för att öka det kollektiva, hållbara resandet, säger David Widlund, Marknadschef Värmlandstrafik.

 

– Värmlandstrafik vill jobba med att bygga upp långsiktiga CRM-processer för att kunna kommunicera direkt med sina trogna resenärer, och samtidigt arbeta aktivt för att fler väljer resande med buss och tåg. Fortsatt utveckling av Värmlandstrafiks kommunikation för att både öka antalet resenärer och deras resande är en utmaning vi ser fram emot att ta oss an, säger Jan Brissman, VD för Lazzo.

I december 2022 tecknade Lazzo ett avtal med Region Örebro län. Också det med fokus på ökat hållbart resande.

 

←   Tillbaka till alla nyheter

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu