Resebeteenden – så får vi fler att resa aktivt och hållbart

Kostnad, avstånd, tillgänglighet och utbud. Det är några faktorer som påverkar resenärers val av transporter och hur man kan få fler att resa aktivt och hållbart. Det är fakta som presenteras i en rapport från K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Utsläpp från trafiken är ständigt aktuellt i debatten om Sveriges klimatmål. För att nå klimatmålen behöver en teknisk utveckling ske, men det krävs också att människor förändrar sin livsstil, bland annat avseende resvanor. Nu har forskare vid K2 samlat och presenterat kunskap om vad som påverkar resenärers val av transporter och hur man kan få fler att resa aktivt och hållbart, till exempel genom att välja gång, cykel och kollektivtrafik.


I forskningsrapporten visas att våra val av resesätt påverkas av den fysiska miljön, men också av sociala och psykologiska faktorer, vilka inte alltid är kopplade till egna erfarenheter och kanske inte heller till en korrekt verklighetsbild.


– Människors val av transportmedel är inte alltid rationella. Viljan att använda ett färdmedel beror inte enbart på om det är möjligt, utan också på om det upplevs som attraktivt – vilket är en subjektiv upplevelse som påverkas av en rad faktorer, säger Sonja Forward, forskningsledare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut och författare till K2-rapporten: Resebeteenden – så får vi fler att resa aktivt och hållbart, till K2-webben.


I rapporten presenteras även möjliga åtgärder för att öka det hållbara resandet, exempelvis med hjälp av tipping point, policy och planering samt resplaner på arbetsplatser.

Om K2

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. Besök deras webbplats: www.k2centrum.se

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu