Så kan trafikbolagen få bukt på tjuvåkandet

Skippa tuffa tag och spela på den mänskliga faktorn. Det är Graham Curries, professor i transporteknik, bästa tips för att ta fast fler plankare och få bukt på tjuvåkandet i kollektivtrafiken.

I en artikel i Dagens Nyheter redogör han för hur många tänker att den bästa lösningen är att placera ut fler biljettkontrollanter. En onödig och för dyr lösning, som förmodligen inte tenderar att göra så stor skillnad i det långa loppet, menar dock experten.

Efter att ha granskat tio städer runt om i världen kan Currie understryka att det är de notoriska tjuvåkarna som orsakar de största intäktsbortfallen bland de som plankar. De är personer som ofta tjuvåker och gör det under långa resor. För att få bort dem, krävs det att deras identiteter ertappas, något som skulle kunna göras genom att ta hjälp av kroppskameror på kontrollanterna. På så vis kan de som ofta tjuvåker på sikt kännas igen.

Vidare menar Graham Currie att biljettkontrollanter i civila kläder kan vara en framgångsrik metod. I Victoria, Australien, har en reklamkampanj kopplat till ämnet gjort stora framsteg vad gäller antalet plankare. Experten menar att bara genom att tydligt annonsera om biljettkontrollanter i civila kläder, kan plankare skrämmas ifrån att inte betala för sig. På så vis får trafikbolagen resenärerna att tro att det förekommer mer kontrollanter än vad det faktiskt gör, en metod som på sikt dessutom är billigare för trafikbolagen.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu