Snabbare återhämtning i kollektivtrafiken – 81 procent av svenska folket reser tillsammans

Att pandemin satte käppar i hjulet för kollektivtrafiken är känt sedan länge. Marknadsandelarna gick nedåt och målet att nå fyra av tio kollektiva motoriserade resor till 2030 såg länge ut att vara långt borta.

Nu däremot, ökar det kollektiva resandet igen. Det visar årets rapport, Kollektivtrafikbarometern, som utvärderar kollektivtrafikåret 2022. Totalt sett är marknadsandelarna idag 28 procent, vilket är en markant ökning från 2021. Det är således också på god väg att hamna på samma nivå som 2019, då andelen var 32 procent.
I de siffrorna redovisar rapporten också hur hela 81 procent (!) av svenskarna reser kollektivt, varav 48 procent gör det månadsvis.
För att fortsätta klättra mot föregående nivåer, är det rimligt att anta att om möjligheten till distansarbete blir mindre kommer fler att resa kollektivt. Under pandemin försvann många pendlare in till hemmakontoret och många av dem är kvar där än idag. Att pandemin gav upphov till ett flexiblare arbete remote är ingen hemlighet, men så här två år senare syns effekterna av det tydligt på det kollektiva resandet.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu