Svensk kollektivtrafik debatterar för en nationell strategi

Transportsektorns klimatmål som ska nås 2030 har debatterats flitigt under slutet av 2022. De ambitiösa målen innebär att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent jämfört med 2010. Hittills har utsläppen minskat med 27 procent, ett snitt på 2 procent per år. För att nå klimatmålet krävs över 5 procent per år.

 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet framför Svensk Kollektivtrafik krav på en nationell plan för kollektivtrafiken. Organisationen skriver att Sverige, oaktat regering, har mycket att bevisa när det gäller frågan om mer hållbara resor och transporter. Därav kravet på en sammanhållen strategi för att förena människors behov av persontransporter med miljö- och klimatmål.

 

I debattartikeln formuleras nio punkter som en sådan strategi bör innehålla.

Läs debattartikeln

 

Kort om Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige.

Besök webbplats

 

←   Tillbaka till alla nyheter

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu