Effektiva aktiviteter för att
locka nya resenärer
Effektiva aktiviteter för att
locka nya resenärer

Nya linjer, fler turer, nya fordon och appar för biljetter som komplement till resekort. Runt om i landet görs mycket arbete för att göra vardagen enklare och skönare för resenärer som vill och kan resa kollektivt. Och för att bidra till ett mer hållbart resande.

 

En viktig del för att öka antalet resenärer är att skapa beteendeförändring och locka bilister att upptäcka alla fördelar med att ta buss, spårvagn eller tåg. Lazzo har under drygt 20 år jobbat med både Persontrafiksbolag och entreprenörer i stora delar av landet för att locka nya resenärer. Vi har en lång rad lyckade erfarenheter från provåkarkampanjer. Vi har flera olika koncept och varianter beroende på om det ska vara en helt digital kampanj riktad mot exempelvis en specifik arbetsplats eller en stadsdel alternativt en storskalig produktion med många olika enheter och kanaler för en specifik målgrupp i ett helt län.

 

Vi vet exakt hur kampanjer ska utformas och genomföras för att ge optimalt resultat. Och resultatet vet vi från start.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu