På spaning med
Lazzo
På spaning med
Lazzo

Länstrafiken Örebro tävlar ut kostnadsfritt resande i filmchallenge

Vilka sätt kan man använda för att väcka intresse och skapa interaktion hos potentiella resenärer? Länstrafiken Örebro har valt att starta en utmaning där de vill att folk ska vässa sin kreativa ådra och skicka in egenproducerade reklamfilmer på max en minut. Filmen ska handla om fördelarna med kollektivtrafik utifrån

Läs mer »

Så kan du få bilister att ställa bilen

Svensk Kollektivtrafik konstaterar i sin temarapport att olika resenärsgrupper reagerar på olika argument för att byta bilen mot bussen, oftare, eller konstant. I rapporten har olika resenärsgrupper djupanalyserats för att se vad som krävs för att få fler av dem att välja kollektivtrafik i stället för att ta bilen och

Läs mer »

52 elbussar för storskaligt test i Värmland

Värmlandstrafik tar ett stort steg mot ett nytt hållbart trafiksystem. Region Värmlands kollektivtrafiknämnden har gett klartecken för uppstarten av en storskalig pilot för att kunna testa förutsättningar för ett helt elbussystem i regiontrafiken. Det innebär att 52 nybyggda elbussar kommer att börja rulla i Värmland under 2025. – Det är

Läs mer »

Här finns Sveriges mest nöjda resenärer – Kollektivtrafikbarometern 2023

Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som följer utvecklingen inom den svenska kollektivtrafiken. Allt från nöjdhet och resvanor, till längd på resor och kunskapen om de olika trafikbolagen mäts. Den bild som barometern presenterar varje år, ger en snabb och tydlig lägesbild över hur resandet med kollektivtrafik faktiskt ser ut i

Läs mer »

Glädjebeskedet: Kollektivtrafiken har nått klimatmålen för 2030

År 2030 sattes som en deadline för flera, tuffa klimatmål. För kollektivtrafiken ska utsläppen för inrikes transporter minska med 70 procent, gentemot 2010. Det etappmål, som sattes av Sverige själva, har nu redan nåtts av kollektivtrafiken. År 2045 ska summan befinna sig på 85 procent, gentemot 1990. Även den summan

Läs mer »

SL debiterade dubbelt till tusentals

Tusentals personer får gemensamt tillbaka närmare en miljon kronor av SL, då pengar felaktigt dragits från deras bankkonton. En lösning på problemet finns dock inte i sikte, utan det är upp till varje resenär att själv kontrollera att det inte dras dubbla summor. Runt 100 000 personer använder dagligen det

Läs mer »

Västtrafik går på offensiven: ska lösa förarbristen

I april i år gick Västtrafik ut med att de skulle lägga fokus vid att åtgärda den bussförarbrist som hägrar under de närmsta åren. 40 procent av Sveriges alla bussförare är över 60 år och har således inte långt kvar till pensionen, därför krävs ett krafttag för att locka de

Läs mer »

85 procent använder sociala medier varje dag

Internetstiftelsen har släppt sin årliga rapport, Svenskarna och Internet. Det står klart att internet och sociala medier fortsätter vara en dominerande kraft i samhället. 94 procent har svarat att de använt sociala medier någon gång under det senaste året, 91 procent att de använder sociala medier varje vecka och hela

Läs mer »

Liten men mätbar ökning av det kollektiva resandet

I Transdev Sveriges senaste attitydundersökning framgår det att resandet med kollektivtrafiken fortsätter att öka i riket som helhet. Dock finns det regionala skillnader. I rapporten som presenteras jämförs en mätning från mars respektive september i år. – Det är glädjande att vi ser en viss ökning av det kollektiva resandet

Läs mer »

Beteenden kan ändras!

Med över 20 års erfarenhet av kampanjarbete på uppdrag av huvudmän för kollektivtrafik vet vi vilka budskap och erbjudanden som fungerar. Det innebär att vi kan bidra till att både locka nya resenärer, få trogna resenärer att resa mer och få tidigare resenärer att börja resa kollektivt igen. Under sensommaren

Läs mer »

Sveriges bästa bussförare 2023 finns i Örnsköldsvik

Bussförar-SM 2023 är avgjort. Vinnare blev B-O Åhrström. Därmed kan han titulera sig Sveriges bästa bussförare. I år var det 20:e året i rad som Bussförar-SM arrangerades. 500 förare anmälde sig och genomförde ett inledande teoriprov. Från det momentet tog sig 40 förare (20 kvinnor och 20 män) vidare för

Läs mer »

Dags att värva fler kunder?
Så här tycker de som fått provåka!

Att priserna successivt ökar generellt i samhället är ett ämne som gått varmt i massmedia under våren. Nu visar det sig att inflationen bidragit till en attitydförändring bland bilister. En förändring som är till fördel för kollektivtrafiken. När Västtrafik gör sin sjätte undersökning i ordningen kring hur invånarna i Västsverige

Läs mer »

Inflationen gör att fler ställer bilen

Att priserna successivt ökar generellt i samhället är ett ämne som gått varmt i massmedia under våren. Nu visar det sig att inflationen bidragit till en attitydförändring bland bilister. En förändring som är till fördel för kollektivtrafiken. När Västtrafik gör sin sjätte undersökning i ordningen kring hur invånarna i Västsverige

Läs mer »

Kollektivtrafik skapar samhällsekonomisk nytta

Svensk Kollektivtrafik verkar för utveckling av svensk kollektivtrafik, men inte som självändamål. ”Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. Dessutom skapar kollektivtrafiken nytta för samhället, till exempel genom att vidga arbetsmarknadsregionerna och minska

Läs mer »

Kommuner rankas i stor granskning om mobilitet

Hur bra är Sveriges kommuner på att stimulera till och genomföra övergången till en hållbar mobilitet? Den frågan utreds i Di:s senaste rapport om Mobility Insights. Ett av många konstaterande är att kollektivt resande är en av de viktigaste frågorna för att nå nettoutsläpp år 2045. Di Mobilitet släpper två

Läs mer »

Bilens verkliga kostnader

Att äga en bil innebär stora kostnader. Det handlar givetvis om dess finansiering men också om exempelvis bensin, service, reparationer, försäkring, skatt och värdeminskning. Swedbank har gjort en sammanställning som visar på kostnader för att äga en bil, baserat på en ny bil i tre olika prisklasser. Kalkylen på deras

Läs mer »

Periodbiljetter ökade i pris under 2022

Svensk Kollektivtrafik genomför varje år en biljettprisundersökning bland sina medlemsorganisationer – de Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna. I rapporten för 2022 kan konstateras att: medelpriset för en enkelbiljett i tätort är 29,30 kr, 40 öre lägre än 2021 medelpriset för en periodbiljett i tätort är 668 kr, 8 kr högre än 2021  En

Läs mer »

Resebeteenden – så får vi fler att resa aktivt och hållbart

Kostnad, avstånd, tillgänglighet och utbud. Det är några faktorer som påverkar resenärers val av transporter och hur man kan få fler att resa aktivt och hållbart. Det är fakta som presenteras i en rapport från K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Utsläpp från trafiken är ständigt

Läs mer »

Spaningsarkiv

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu