På spaning med
Lazzo
På spaning med
Lazzo

Hållbart resande hör framtiden till

Västtrafik genomför sedan fem år tillbaka en årlig undersökning bland invånare över 16 år i Västra Götaland. Hållplats 2022 besvarades av 4181 invånare. Resultaten och svaren av undersökning visar att det finns en stark tro på ökat hållbart resande i framtiden. Men långt ifrån alla kan tänka sig att ge

Läs mer »

Region Värmland tecknar avtal med Lazzo

– säljdrivande kommunikation för fler kunder och fler köp Lazzo har vunnit ytterligare en upphandling. Denna gång från Region Värmland. Det handlar om CRM-tjänster för ökat kollektivt resande. – Det är ett spännande uppdrag där vi kommer arbeta från strategi till mätbara resultat, säger Jan Brissman, VD för Lazzo AB.

Läs mer »

38 procent av stockholmarna väljer att resa kollektivt

Trots ett tapp om tio procent av pendlarna är Stockholmarna bäst i Norden på att resa kollektivt, det rapporterar Dagens Nyheter.   I en jämförelse gjord av WSP har de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn jämförts emot varandra när det kommer till kollektivt pendlande. Trots att SL ännu

Läs mer »

Kollektivtrafikens tapp under pandemin fortfarande tydligt och kännbart

2030 ska kollektivtrafiken stå för fyra av tio motorburna resor. Det är iallafall målet. Men sedan pandemin minskade resandet markant, med drygt 30 procent generellt, har kollektivtrafiken i Sverige haft svårt att återhämta sig och hålla prognosen.   Det kollektiva resandet med buss och tåg har minskat i hela 18

Läs mer »

Svensk kollektivtrafik debatterar för en nationell strategi

Transportsektorns klimatmål som ska nås 2030 har debatterats flitigt under slutet av 2022. De ambitiösa målen innebär att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent jämfört med 2010. Hittills har utsläppen minskat med 27 procent, ett snitt på 2 procent per år. För att nå klimatmålet krävs

Läs mer »

Användningen av digitala tjänster för kollektivtrafik ökar

I 2022 års studie Svenskarna och internet konstateras att användningen av digitala resetjänster ökar inom kollektivtrafiken. Internetstiftelsen, som årligen genomför studien, har frågat befolkningen 18 år och äldre om de använt någon e-tjänst för kollektivtrafik, tåg eller allmänna transportmedel, till exempel för att planera en resa online eller köpa en

Läs mer »

Region Örebro län tecknar avtal med Lazzo

– Samarbetet ska generera ökat hållbart resande Lazzo har vunnit en upphandling från Region Örebro län. Det handlar om CRM-tjänster för ökat kollektivt resande. – Det är ett spännande och viktigt uppdrag som vi ser fram emot att jobba med, säger Jan Brissman, VD för Lazzo AB   Lazzo är

Läs mer »

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu