Strategiskt
långsiktigt arbete
Strategiskt
långsiktigt arbete

Vad är det första du tänker på när du hör eller ser ordet CRM? En Google-sökning ger oss snabbt förslag på otaliga IT-system som säger sig lösa uppgiften.

 

Målsättningen med CRM är på papperet ett enkelt begrepp; få kunderna att stanna längre, köpa mer och rekommenderas oss. Dock är det inte så enkelt som att installera ett program och se det omvandlas till försäljningssiffror. Det kräver ett nytt synsätt som börjar på ledningsnivå.

Sätt en vision och tydliga affärsmässiga mål

Innan ni drar i gång – konkretisera vilka mål ni vill nå och gör dem mätbara. Se till att de är mätbara i systemet och följ upp dem löpande. På så sätt vet ni att ni är på rätt spår. Ta fram en övergripande strategi och vision där vi svarar på frågorna ”Varför, Vad, Hur”.

 

 1. Visionen – hur vi vill hantera våra kundrelationer?
 2. Målsättning och varför vi gör detta?
 3. Hur samlar ni er kunddata och hanterar samtycke?
 4. Vilka delar som ingår?
 5. Hur vi ska arbeta för att leverera på ovan samt en övergripande Roadmap?

Kartlägga och definiera IT-stödet

Grunden i CRM är att öka andelen kunder vi kan kommunicera med, dvs göra kunddata känt för att kunna kommunicera relevant, till fler kunder i syfte att få dem nöjda och lojala. En grundförutsättning för en långsiktig CRM-strategi är en att alla datakällor och integrationspunkter är i synk. Och att i förlängningen kunna automatisera processer.

Så kan vi hjälpa till med CRM-processer

Lazzo har kunskap och erfarenhet av att arbeta med att bygga upp och utveckla CRM-processer tillsammans med Persontrafikbolag. Vi erbjuder en serie tjänster för att bidra till ert arbete att utveckla effektiva CRM-processer:

 

 • Workshop för att identifiera nuläge i förhållande till önskat läge/tillväxtmål
  • Kort och långsiktig plan för bearbetning: identifiera rätt aktiviteter för rätt målgrupper/segment, genomförandeplan och uppföljning av resultat
 • Utbildning i CRM
 • Stöd för utveckling av CRM-strategi
 • Stöd för CRM-utveckling och implementation

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu