Mätbara kampanjer för
lojala resenärer
Mätbara kampanjer för
lojala resenärer

Ett mer hållbart resande till jobb, studier och aktiviteter på fritiden är en viktig del för att minska miljöpåverkan. Och det gäller att jobba kontinuerligt med aktiviteter och kampanjer för att ständigt öka antalet resenärer och antalet resor som genomförs. Den ena delen handlar om att hitta och locka nya resenärer och den andra delen om att kommunicera med befintliga och kända resenärer.

Med stöd i väldefinierade och effektiva CRM-processer (Customer Relation Management) skapas möjlighet att behålla, utveckla och återta resenärer. Med hjälp av CRM-processer är det möjligt att kommunicera rätt information vid rätt tillfälle till resenärerna. Oavsett om det handlar om att utveckla kundrelationen med merförsäljning eller öka lojaliteten. Vi har flera koncept för denna typ av bearbetning. Några exempel är:

  • Förflytta kunder från resekort till app
  • Lojalitet och merförsäljning
  • Nyhetsbrev med information och erbjudande
  • Pushnotiser som erbjudanden i app

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu