DM betyder direktmarknadsföring.
Riktad, mätbar och medieoberoende kommunikation
för att skapa direkt respons.

JAG VILL VETA MER

DM förväxlas ibland med direktreklam (DR). DR är ett av många effektiva verktyg när man tillämpar DM som metod. Andra verktyg är till exempel e-post, banners, bilagor och annonser. De flesta media kan tillämpas som DM. Gemensamt för dem alla är att de syftar till att få en mätbar respons. DM utvecklar ständigt din marknadsföring och ökar din försäljning. Responsen sker direkt och det kräver en direkt handling i kundens direkta intresse!

De företag och personer som har förmågan att låta varumärkesbyggande medier samverka med direktmarknadsföring och lokala aktiviteter belönas snabbt med ökad lönsamhet och högre avkastning på marknadsföringsbudgeten. Direktmarknadsföringen är stark för att den möter individen. Reklamen är så nära kundens behov och förutsättningar som den kunskap man har om kunden eller målgruppen. Det gäller alltså att ha väl uppdaterade kunduppgifter för att lyckas med DM-kampanj.