Lazzo reklambyrå logotyp

Västtrafik

Götatunneln: operation nedstängning

I takt med att Göteborg växer behöver även infrastrukturen utvecklas, som i juni 2018 då ena röret i Götatunneln, en pulsåder i Göteborg, skulle stängas. All den trafiken fördelat på alternativa resvägar betyder enorma störningar och betydligt längre restider. En ohållbar situation. Om ingen gör något…

 

Nä. Nu löser vi det här tillsammans.

 

Istället för alternativa resvägar gav vi bilisterna ett alternativt ressätt – kollektivtrafiken. För det är ganska enkelt att räkna ut att vi tar mindre plats om vi reser tillsammans – en enda buss sväljer 55 bilar – vilket gynnar restiden både för bilister och kollektivtrafik. Antingen är man en del av problemet eller en del av lösningen.

 

Med Lazzo Provåkning™ resulterade kampanjen i drygt 3 000 provåkare (det motsvarar en bilkö på 1,2 mil) och ett halvår senare, när tunneln öppnat igen, fortsatte drygt 1 100 av provåkarna låta bilen stå och istället resa med Västtrafik. Kampanjen bidrog inte bara att lösa proppen i Götatunneln, den hade dessutom finansierat sig själv inom fyra månader.

Jan Brissman

Vill du veta mer om kampanjen?

Kontakta ansvarig projektledare,
Jan Brissman på jan.brissman@lazzo.nu
eller +46 708-82 27 40

                                   

Slider