Västtrafik sänker priserna från och med 23 april

Västtrafik gör helt om. Från och med 23 april sänks biljettpriserna till fjolårets nivå.

Kollektivtrafiken har de senaste åren haft en kontinuerlig utveckling när det gäller höjda biljettpriser. Västtrafik är inget undantag. Inför 2023 höjdes exempelvis biljettpriset på en månadsbiljett med 20 kr. Liknande höjningar har ytterligare ett tiotal kollektivtrafikaktörer i regioner runt om i Sverige gjort.  Men nu gör Västtrafik en helomvändning. Den politiska regionledningen har tagit beslut om att sänka priserna från och med 23 april.

 

Det är en direkt följd av ett vallöfte, Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att stoppa prisökning inför 2023. Och i slutet av februari tog Rödgrön Ledning i Västra Götalandsregionen beslut om prissänkning.

”Vi ser ju att biljettpriserna har ökat betydligt snabbare än både konsument- och bränslepriser. Många i regionen har reagerat på att priserna börjat bli väldigt höga. Nu vill vi visa på en ny riktning. Det är ett medel för att nå våra högt uppsatta klimat- och miljömål och ge fler ekonomiska incitament att ställa bilen. Men det är också en frihetsreform eftersom många måste ha kollektivtrafiken för att kunna ta sig runt”, säger Louise Jeppsson (V), ordförande för Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden till Dagens industri.

 

Genom den kommande sänkningen sällar sig Västra Götaland (Västtrafik) till åtta andra regioner som behåller fjolårets pris. 11 regioner har höjt priserna till 2023 och endast en region har sänkt priserna jämfört med 2022: Värmland.

Så här ser listan för regioner ut avseende höjningar, sänkningar respektive bibehållet pris jämfört med 2022 års nivå:

Regioner med prishöjning:

Västerbotten, Uppsala, Östergötland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Örebro, Västmanland, Sörmland och Västernorrland.

Region med prissänkning:

Värmland.

Regioner med bibehållen prisnivå:

Skåne, Dalarna, Norrbotten, Jämtland/Härjedalen, Stockholm, Gotland, Halland, Gävleborg och Västra Götaland (från och med 23 april).

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu