Västtrafik tar krafttag kring bussförarbristen

Under en dag genomförs drygt fyra miljoner resor med kollektivtrafiken i Sverige, något som adresserar ett akut problem. Om allt fler ska kunna resa kollektivt, och om alla de som redan reser ska kunna upprätthålla sin goda vana, krävs det att fler utbildar sig till bussförare.

40 procent av de som idag är bussförare är över 60 år och har således inte långt kvar till pensionen. Därav krävs ett krafttag inför att locka nya människor till yrket.

Västtrafik har därför beslutat att lägga fokus på problemet framöver. För att stötta branschen och trafikbolagen vill de genom att lyssna in behov, hinder, tankar och idéer skapa sig en bild av hur de kan skapa en attraktiv och trygg arbetsplats för dagens och morgondagens bussförare.

Under våren kommer därför representanter från företaget att besöka Nobinas arbetsplatsträffar på olika depåer i regionenen.

”Vi vill ha trygga och nöjda förare. Genom att lyssna in dem får vi insikter och förhoppningsvis även bekräftelse på att vi gör rätt åtgärder”, säger Anna-Karin Odlinger, utvecklingsledare på Västtrafik.

Dessutom hölls det, den 22 mars, ett digitalt jobbevent för att attrahera personer till buss- och serviceföraryrket. Eventet hölls gentemot de i regionen som vill byta yrke, alternativt är arbetssökande. På träffen närvarade trafikföretag, branschråd, förare och Arbetsförmedlingen tillsammans med Västtrafik. Branschen presenterades, bussförare berättade om sin vardag och behovet av fler yrkesutövare synliggjordes.

Källa: Strålkastaren 1:2023, Västtrafiks branschtidning.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu