Vilja, mandat och resurser för lärande krävs för utveckling av hållbart resande

Framtidens hållbara resande kräver mod och nytänkande. Det kräver innovationsarbete och en målmedveten strävan att utveckla nya lösningar. Vi ser allt från piloter för bilfritt boende till försök med mobilitetshubbar som syftar till att hitta och skapa nya möjligheter för ett mer miljösmart resande. Berömvärda insatser för framtiden.

Men vad krävs egentligen för att kunskapen från experiment, piloter och försöksverksamheter ska leda till organisatoriskt lärande och strategisk förnyelse?
Det sätter en ny rapport från K2 fingret på. I rapporten Att skapa framtidens resande 15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete identifieras tre grundläggande förutsättningar för involverade aktörer och individers lärande i innovationsarbetet:

  • Vilja att lära sig
  • Mandat att lära sig
  • Resurser att lära sig
Rapporten fördjupar resonemangen kring dessa tre förutsättningar med utgångspunkt i 15 frågor. Det är avgörande att dessa frågor blir besvarade och att innovationsarbetet förhåller sig till dem. Det är först då som arbetet som ska generera lärande i längden kan leda till en hållbar förändring och utveckling.
Kort om K2

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Läs mer om K2

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu