Lazzo reklambyrå logotyp

Vision

vs

Mission

Alla branscher har sina fackord, buzzwords och begrepp – inte minst vår. Ofta reflekterar vi inte ens över det, men ibland kan det vara nyttigt att definiera vad vi faktiskt menar. Så att vi har samma bild av vad t ex en kommunikationsplattform är och vad den bör innehålla.

 

Kommunikationsplattform: är ett verktyg för att definiera tydliga riktlinjer för hur företaget ska kommunicera med marknaden. Den bör innehålla vision, mission, affärsidé och värdegrund. Den ska också beskriva positionering på marknaden, målgrupper, huvudbudskap, säljargument, och tonalitet. 

 

Vision: är en kort beskrivning av vad vi vill åstadkomma med företaget. En enkel, tydlig formulering för att skapa samsyn hos medarbetarna hur det ska utvecklas framåt. Visionen är intern och inte tänkt att användas i marknadsföring eller annan extern kommunikation. Visionen ska hålla vår långsiktiga målsättning levande, och generera energi i organisationen.


Mission:
till skillnad från visionen är missionen mer konkret och beskriver syftet med företaget och varför företaget existerar. Missionen beskriver vad vi gör för att visionen nås och varför jag som medarbetare vill jobba här. 


Värdegrund:
 är de värderingar som bygger kulturen i företaget. Värderingarna formar vårt synsätt på verksamheten och våra attityder mot varandra, våra kunder och partners. 


Positionering:
är vår önskade image. Hur vi särskiljer oss från konkurrenter och vilka associationerna våra kunder har till vårt varumärke. 


Tonalitet:
är sättet vi uttrycker oss på i ord och bild. Lika viktigt som det är med ett enhetligt utseende när det gäller logotyp, färger och typografi, lika viktigt är det att det som skrivs och visas i bild upplevs som att budskapen kommer från ett och samma företag. 

Vill du prata digitala utmaningar?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion på info@lazzo.nu eller +46 500 – 49 43 43

Slider