Lazzo reklambyrå logotyp

Volvo

Styrkan finns i laget

Volvo är lagarbete en framgångsfaktor. Men det kommer inte av sig självt. Här är mångfald, inkludering och jämställdhet viktiga kunskaper för att i praktiken få lagarbetet att fungera. Och bli en mer attraktiv arbetsgivare för ALLA.

Lazzo fick i uppdrag att ta fram ett tankeväckande, gärna provocerande och samtalsinspirerande koncept för att stärka lagkänslan och skapa medvetenhet hos anställda kring hur mångfald, inkludering och jämställdhet kan göra skillnad.

                    

Jan Brissman

Vill du veta mer om kampanjen?

Kontakta ansvarig projektledare,
Jan Brissman på jan.brissman@lazzo.nu
eller +46 708-82 27 40

Slider